سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احسان احسائیان – دانشگاه صنعتی سیرجان

چکیده:

حذف نویز یک اصل مهم در پردازش تصویر محسوب می شود. هدف از حذف نویز یک تصویر، کاهش اثر نویز همراه با حفظ جزئیات تصویر می باشد. در این مقاله یک فیلتر دیفیوژنی غیرخطی جهت ازبین بردن نویز گوسی و فلفل نمکی ارائه شده است. ابتدا یک روش مرسوم جهت حذف نویز برپایه فیلترهای مجزاکننده ناهمسان توضیح داده می شود. سپس برای بهبود این روش، یک تابع پیوسته و در تمامی نقاط مشتق پذیر، بعنوان عملگر غیرخطی و کنترل کننده فرایند معرفی می شود. درنهایت پس از روش بازگشتی و تکرار حل عددی فرایند رفع نویز، تصویر خروجی حاصل می شود. در این مقاله دو تصویر سی وسه پل و فلفل ها برای بررسی تابع پیشنهادی، مورد ارزیابی قرار گرفته اند. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که الگوریتم پیشنهادی از لحاظ کیفیت تصویر خروجی و شاخص SNR از روش های مرسوم، فیلتر میانگین و فیلتر وینر عملکرد بهتری از خود نشان می دهد.