سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

خسرو فرداد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
داوود مخلصی قنواتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
مهدی فرداد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

امروزه محاسبات نرم بدلیل کاهش هزینه ها و توسعه پذیری آسان بدون صرف هزینه های رایج مورد توجه می باشند انجام محاسبات زیاد در بسیاری از علوم که با پردازش داده های زیاد روبرو هستند یک نیاز و یک رکن اساسی می باشد محیط محاسباتی گرید بعنوان یک محیط مناسب برای پیاده سازی محاسبات نرم بعلت نداشتن مدیریت متمرکز و قابلیت اتصال منابع ناهمگن جایگاه ویژه ای دارد محیط گرید دستیابی مستقل از مکان را به منابع و خدمات ماشینهایی که از نظر جغرافیایی توزیع شده اند فراهم می سازد یکی از منابع اساسی که قبلا مورد توجه برای استفاده اشتراکی نبوده است پردازنده می باشد که درمحاسبات نرم به آن توجه شده است یک نیاز اساسی برای حمایت از محاسبات مستقل از مکان کشف منابع مورد درخواست کاربر می باشد. با توجه به افزایش تعدادکاربران در شبکه و ایجاد تغییرات زیاد و مداوم در محیط گرید نیاز به یک سرویس کشف منبع غیرمتمرکز می باشد. دراین مقاله روشی برای کشف منابع در محیط گرید براساس رفتار شبکه های نظیر به نظیر و رفتار طبیعی کلونی مورچگان ارایه می گردد الگوریتم کلونی مورچگان طرح پیشنهادی را مقیاس پذیر نموده ودرصورت بروز مشکل توانایی خود سازماندهی دارند طرح پیشنهادی ترافیک شبکه را در زمان جستجو کاهش میدهد و نیاز به کنترل کننده ی مرکزی ندارد