سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

عبدالکریم حضرتی – دانشکده مهندسی برق
علیرضا جلیلیان – قطب علمی اتوماسیون و بهرهبرداری سیستمهای قدرت دانشگاه علم و صنعت ایر

چکیده:

در این مقاله یک کنترلر جریان جدید مبتنی بر PI-R با دو مسیر رزونانسی ارائه شده است، که به منظور بهبود موثر مهمترین و مشکلسازترین جریانهای هارمونیکی سمت شبکه در DFIG متصل به شبکه به کار گرفته شده است. یک مسیر در ωs6 و دیگری در ωs12 تنظیم میشوند که به ترتیب مسئول جبرانسازی مولفههای مرتبه پنجم و هفتم، و یازدهم و سیزدهم جریان هارمونیکی هستند. این روش بهبود هارمونیکی به مبدل سمت رتور ژنراتور اعمال میگردد که به کمک آن مولفههای اصلی و هارمونیکی جریان به طور همزمان کنترل میشوند. بدین شکل کیفیت توان سمت شبکه بهبود خواهد یافت. کارائی کنترلکننده از طریق شبیهسازی در محیط Matlab-Simpower مشاهده شده و با کنترلکننده هیسترزیس مقایسه شده است. نتایج به دست آمده حاکی از توانائی برتر و قابلیت جبرانسازی توسط کنترلکننده ارائه شده دارد.