سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود فیض – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی نساجی، اصفهان
حسین نوروزی –
فاطمه قلعه گی قلعه نوئی –

چکیده:

در این تحقیق، تاثیر سه عملیات پس از رنگرزیfull backtanاسید تانیک و استفاده از ترکیب کاتیونی بر روی ثبات شستشویی رنگزاهای راکتیو مختلف روی کالای نایلونی بررسی شد. همچنین، نقش ترکیب کاتیونی در رمقکشی رنگزاهای راکتیو روی کالای نایلونی نیز مطالعه شد. بیشترین ثبات شستشویی (بیش از ۹۹ %) با عملیات پس از رنگرزی توسطfullbacktanبرای رنگزاهای با دو گروه واکنشگر در مقایسه با رنگزای با یک گروه واکنشگر بدست آمد. در حالیکه، عملیاتfull backtan در افزایش ثبات شستشویی رنگزای دارای یک گروه واکنشگر به میزان قابل توجهی اثرگذار بود.دستیابی به ضریب ثباتهای شستشویی نزدیک به ۱۰۰ % در روشfull backtanبرای نمونه های نایلونی رنگرزی شده با رنگزاهای دارای دو گروه واکنشگر در حضور ترکیب کاتیونی در کاربردهایی که به استاندارد بسیار بالای ثبات شستشویی نیاز دارند نتیجه مهم این مطالعه است.