سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید کرمانی – دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
محمدحسن مرادی – دانشیار- دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

چکیده:

پتانسیل های پاسخ تحریک مغز به منظور تعیین بسیاری از اختلالات نورولوژیک و تشخیص آنها بکار می رود اگر چه این سیگنال ها توسط الکترودهای سطحی به صورت مخلوطی از نویز ثبت می شود و نرخ سیگنال به نویز آن فوق العاده پائین و سیگنال بسیار ضعیفی است. روش متداول جهت استخراج سیگنال اوک، متوسط گیری روی حجم زیادی از اطلاعات ثبت شده می باشد. در این مطالعه از روش جدید MAF که تلفیق دو روش حذف نویز وافقی (ANC) و بهبود سیگنال به روش وفقی ASE است به منظور استخراج سریع و دقیق اوک پتانسیل استفاده شده است. با بهبود سیگنال مرجع ASE توسط فیلتر غیر خطی میانگین – میانه (Mean-Median) تکنیک مذکور ارتقا یافته است. در این پژوهش عملکرد این روش توسط شبیه سازی سیگنالهای اوک با مخلوط کردن سیگنال واقعی EEG و همچنین EEG بدست آمده از مدل AR در سطوح مختلف سیگنال به نویز (SNR) بررسی و تأئید گردیده است. نتایج این بررسی نشان داده است که بکارگیری این روش بطور مؤثری نویز را کاهش می دهد و سیگنال اخذ شده را بهبود می بخشد. بکارگیری این روش بر روی سیگنالهای واقعی اوک نیز نتایج مشابهی را به همراه داشته است.