سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا فدوی امیری – عضو هیئت علمی دانشگاه شمال
مژگان الهی – کارشناس مهندسی کامپیوتر نرم افزار دانشگاه شمال آمل. ایران
جابر یوسف پورکامی – کارشناس مهندسی کامپیوتر نرم افزار دانشگاه شمال آمل. ایران

چکیده:

صنعت کامپیوترکه راهبری سیستم های اطلاعاتی مالی و امنیتی نوین را برعهده دارد برای اعمال کنترل صحیح برنحوه دسترسی به سیستم های یادشده توسط کاربران سالهاست که ازسیستم ساده ی نام کاربر و کلمه عبور استفاده می نماید باوجود آنکه سیستم مزبور ازنظر پیاده سازی بسیارساده و کم هزینه می باشد به این دلیل که تضمیننمی کند شخص دارنده یک شناسه مجاز همان شخصی است که شناسه مزبور برای استفاده اختصاصی او درنظر گرفته شده امنیت مورد انتظاربرای سیستم های مهم را تامین نمی نماید از سوی دیگر تکنیک استفاده ازویژگیهای منحصربفرد زیستی غیرقابل تقلید بوده احتمال مشابهت آنها درافراد صفریاعددی مشابه آن است به عنوان ابزاری مطمئن و کارامد مطرح می باشد و متخصصان طراحی سیستمهای امنیتی الکترونیکی نیز دردهه های اخیر به این فناوری به عنوان مهمترین اساس برای طراحی سیستم های امنیتی وابسته به فرد خاص نظر داشته اند.