مقاله بهبود تشخیص خودکار احساسات با استفاده از سیگنال EEG که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در پردازش علایم و داده ها از صفحه ۲۱ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: بهبود تشخیص خودکار احساسات با استفاده از سیگنال EEG
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازشناسی احساسات
مقاله سیگنال EEG
مقاله سامانه تصاویر استاندارد عاطفی
مقاله بعد فرکتال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ایل بیگی الناز
جناب آقای / سرکار خانم: یزدچی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مهنام امین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
احساسات نقش مهمی در زندگی روزمره انسان بازی می کنند؛ از این رو نیاز به بازشناسی خودکار آن برای بهبود ارتباط انسان و رایانه افزایش یافته است. بازشناسی از طریق سیگنال EEG با توجه به نشان دادن احساسات درونی افراد نسبت به سایر روش ها بسیار مورد توجه است. با توجه به فقدان مجموعه تحریک کننده های عاطفی برای انجام چنین مطالعاتی در فرهنگ ایرانی، در این مطالعه سعی بر انجام آزمایش هایی مطمئن و ایجاد چهار وضعیت احساسی در افراد شرکت کننده شده است. سوژه ها یک بار از طریق سامانه تصاویر استاندارد عاطفی که در دانشگاه فلوریدا جمع آوری شده است تحریک و بار دیگر از طریق مجموعه ای از فیلم هایی که با توجه به فرهنگ ایرانی جمع آوری شده اند، آزمایش می شوند. نتایج، حاکی از موفقیت بیش تر مجموعه فیلم های جمع آوری شده جهت تحریک عاطفی افراد شرکت کننده است. نکته قابل توجه دیگر در این مطالعه استفاده تنها از دو الکترود و بازشناسی احساسات با صحت بالاست.