سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن قاسمیان – بخش مهندسی برق و گروه سنجش از دور دانشگاه تربیت مدرس
غلامرضا غیاثوند –

چکیده:

کشف تغییرات پوششهای زمینی یکی از کاربردهایمهم درسنجش از دور می باشد روشهای متعددی توسط محققین جهت آشکارسازی تغییرات در تصاویر ماهواره ارایه گردیده است دراین مقاله روشی موثر جهت آشکارسازی تغییرات کاربری زمین با استفاده از تصاویر چند طیفی چندزمانی ماهواره ارائه شده است با توجه به اینکه تغییرات این تصاویر ناشی از دو پدیده مطلوب تغییرات کاربری اراضی و پدیده های نامطلوب تغییرات سنجنده ا و اتمسفر زاویه تابش خورشید و … می باشد آشکارسازی تغییرات مطلوب از تغییرات نامطلوب مورد توجه می باشد این روش مبتنی بر بهبود روش تحلیل مولفه های اصلی بوسیله تلفیق تحلیل AR و تحلیل PCA برروی تصاویر چندزمانی چند طیفی می باشد. سپس با توجه به اینکه بیش از ۹۵% اطلاعات مطلوب در مولفه های اول و دوم قرار دارند با استفاده مناسب از قضایا مجموعه های فازی اطلاعات تغییرات دو مولفه ادغام می گردند.