سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسنعلی ناصحی – اعضا هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
نستوه طاهری جوان –

چکیده:

برخی از الگوریتمهای مسیریابی چندمسیری درشبکه های سیار موردی جهت کاهش تاخیر انتها به انتها به طور همزمان اطلاعات را از طریق چندین مسیر به سمت مقصد ارسال می کنند درتمام این الگوریتم ها بدلیل استفاده ازمسیرهای همجوار ترافیک ارسالی از طریق یک مسیر برروی مسیر مجاور تاثیر گذاشته به طور نخواسته تاخیر افزایش می یابد دلیل این مساله وجودرقابت های متوالی بین گره های همسایه برای بدست آوردن کانال مشترک درمسیرهای همجوار است دراین پزوهش الگوریتمی ارایه شده است که درآن سعی میشود با استفاده از آنتن های همه جهته مسیرهای مجزای ناحیه ای بین گره های مبدا ومقصد کشف شده و برای ارسال همروند اطلاعات از این مسیرها استفاده شود برای این منظور با استفاده از راه کاری تعدادی همسایه های فعال هرمسیر شمارش شده و برای انتخاب مسیرها از این معیار استفاده موثر می شود الگوریتم پیشنهادی براساس الگوریتم مسیریابی برحسب تقاضای AODV بنا شده است و درانتها با الگوریتم مسیریابی AOMDV که یک الگوریتم مسیریابی چندمسیری برپایه AODV می باشد مقایسه شده است نتایج شبیه سازی نشان میدهدکه ابا استفاده از الگوریتم پیشنهادی بهبود قابل ملاحظه ای درکاهش تاخیر انتها به انتها بهدست می آید.