سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شهرام بهزادبیگدیلو – گروه مهندسی کامپیوتر،دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی،ایران
رضا فتوحی سلاله –

چکیده:

ربات تعقیب خط LFR) نقش مهمی در صنایع اخیر بازی میکند، که می تواندمحصولات را از یک واحد صنعتی تولیدی به واحد دیگری، که معمولا در ساختمان های مختلف و یا بلوک های جداگانهای هستند، حمل کند. این مقاله توسعه مقدماتیLFRرا ارائه میکند، کهLFR از یک لپ تاپ معمولی با یک وب کم برای هدایت خود در طول یک مسیر استفاده میکندLِFR طراحی شده، به عوامل محیطی مانند تاریکی، روشنایی، انحراف دوربین، و یا رنگ خط، حساس است. این بهبود بر اساس بهبود دید کامپیوتری با استفاده از پردازش تصویر دیجیتال میباشد این امر از طریق مراحل زیر انجام شده است : در ابتدا، تصویرRGBبه دست آمده با استفاده از وب کم به رنگ دیگری تبدیل میشود که برای تست و مقایسه برای انتخاب بهترین فضای رنگی هماهنگ شده است. پس از آن، کنتراست تصویر بااستفاده از تساوی هیستوگرام تطبیقی افزایش مییابد، و پس از آن تصویر با استفاده از فیلتر وینر فیلتر میشود. در نهایت عملیات مورفولوژیکی(شکل شناسی) انجام می گیرد. نتایج به صورت کیفی و کمی از نقطه نظر اوجِ نسبت سیگنال به نویزPSNR) آنتروپی و صافی تصویر ارزیابی میشود. نتایج نشان می دهد که روش پیشنهادی برای بهبود بیناییLFRامیدبخش است.