سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مجید احمدپور – عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران
حسینعلی آقاجانی – کارشناس ارشد صنایع چوب

چکیده:

امروزه از فناوریهای مختلف به منظور ایجاد آسایش و امنیت بیشتر و صرفه جویی درهزینه ها بخصوص درمصرف منابع انرژی بهره های فراوان برده می شود انسان از دیرباز دراندیشه استفاده مفیدوکارا از توانایی ها امکانات و منابع دردسترس خود بودها ست که ازاین مفهوم واژه بهره وری شکل گرفت انجام مطالعات جامع درمرحله انتخاب ماشین آلات و نیز انجام ممیزی انرژی و شناخت دستگاه ها و تجهیزاتی که موجب هدررفتن انرژی می شود بعدازمراحل راه اندازی میتوانددرمصرف بهینه انرژی مفید واقع گردند که با بکاربستن عوامل و شناخت فاکتورهای موثر به همراه توسعه منابع انسانی و ایجاد علاقه و انگیزه می توان بیش ازپیش درجهت صرفه جویی انرژی موفق بود مقاله حاضر با هدف بررسی چگونگی توسعه بهره وری با فرایند بهینه سازی مصرف انرژی ضمن مروری مستند برادبیات موضوعی نتایج حاصل ازتحقیقات دررویکرد مورد نظر طی مطالعه موردی انجام شده درشرکت صنایع چوب و کاغذمازندران را تشریح و مورد بررسی قرار داده است تا تاثیر اقدامات انجام شده درراستای بهینه سازی مصرف انرژی را از جوانب مختلف دریک مورد عملی آشکارسازد.