سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حکیمه حمیدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، گروه کارشناسی ارشد ریاضی، دانشکده ت

چکیده:

تحقیقاتی که تا کنون روی مسائل تخصیص هزینه انجام شده بر اساس کارایی تکنیکی واحدها بوده است. این مقاله یک مدل تحلیل پوششی داده ها برای مسائل تخصیص هزینه ی ثابت مشترک، متناسب با کارایی هزینه ارائه می دهد. هزینه ی مشترک به عنوانورودی جدید در نظر گرفته شده و عمل تخصیص هزینه ی مشترک به گونه ای انجام می شود که نه تنها منجر به بدتر شدن کارایی هزینه هیچیک از واحدهای تصمیم گیرنده نمی شود، بلکه تمامی واحد ها به طور خوشبینانه ای کارای هزینه میگردند.