سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پروین ابراهیمی – دانشگاه شریعتی
صدیقه بخشی سنجدری – دانشگاه شریعتی
معراج رجایی – دانشگاه شریعتی

چکیده:

پیش بینی ها نشان میدهند که جمعیت جهان در سال ۲۰۴۰ تا ۲۰۵۰ به ۹ میلیارد نفر خواهد رسید از آنجا که متوسط سرانه تولید ناخالص داخلی یک کشور مستقیما با سرانه مصرف انرژی متناسب است افزایش شدید در میزان تقاضا و مصرف انرژی جهان در ا ینده ای نزدیک اجتناب ناپذیر است و این افزایش پیش بینی شده درمصرف انرژی یکی از بزرگترین چالشهای فراروی نسل ماست در سال ۲۰۰۸ میانگین برق مصرفی در سراسر جهان ۱۵TW بودکه تقریبا ۸۶% این انرژی از طریق سوختهای فسیلی تامین شده است محدودیت منابع نفتی جهان وارزیابی منابع مختلف انرژی تجدید شدنی توجه به منابع موجود را بیش از بیش حائز اهمیت ساخته است انرژی خورشید به عنوان یک منبع بی پایان انرژی می تواند حلال مشکلات موجود در مورد انرژی و محیط زیست باشد این مقاله ضمن مرور فعالیت های صورت گرفته جهت افزایش بازدهی سلولهای خورشیدی BCBJ به تفصیل به معرفی سلول خورشیدی BCBJ چاپ شده روی کل صفحه با ساطع کننده آلیاژ شده آلومینیومی که دارای بیشترین بازدهی ثبت شده است پرداخته و درنهایت وسایل اندازه گیری بهبود یافته را معرفی می نماید که بازدهی سلولهای خورشیدی را تا حد زیادی افزایش می دهند.