سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمجتبی نوری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
مهدی بیات مختاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
سهراب میرسعیدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
محمدرضا میوه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

با افزایش تقاضا برای انرژی الکتریکی و افزایش راندمان واحدهای تولیدی کوچک شرکتهای برق تمایل بیشتری برای بهره برداری از این واحد ها در سیستم توزیع و درنزدیکی بارها پیدا کرده اند به واحدهای کوچکی که به سیستم توزیع متصل شده اند تولید پراکنده گفته می شود امروزه تولید پراکنده نقش کلیدی در سیستمهای توزیع دارد برای مثال می توان به شاخصهای قابلیت اطمینان بهبود پایداری و کاهش تلفات در سیستم قدرت اشاره کرد یکی از مسائل کلیدی در استفاده ازتولید پراکنده مکان یابی این منابع در شبکه های قدرت می باشد دراین مقاله از روش الگوریتم ژنتیک برای جایابی بهینه منابع تولید پراکنده استفاده شدهاست روش مورد نظر برروی شبکه های استاندارد با استفاده ازن رم افزار مطلب شبیه سازی شده است.