سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ساناز نضیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
مینا علویقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

با پیشرفت های اخیر درمدارات مجتمع و نیاز بشر به پردازش داده ها شبکه های حسگر بی سیم ایجاد شدند شبکه های حسگر بی سیم شبکه های توزیع شده ای هستند که شامل تعداد زیادی گره حسگر بیسیم سبک ارزان و کوچکهستند که برای نظارت برمحیط و یا یک سیستم پیچیده بکار می روند این نوع از شبکه ها چالشهای زیادی مانند توان مصرفی مسیریابی پوشش و قابلیت اطمینان دارند دربین چالشهای ذکر شده مصرف انرژی از مهمترین موضوعات مطرح شده دراین نوع شبکه ها می باشد در این مقاله پروتکلی مبتنی برالگوریتم ژنتیک و مشبک سازی محیط برای مسیریابی درراستای کاهش مصرف انرژی ارایهشده است بدین صورت که الگوریتم درطول چندین نسل تکرار گردیده است الگوریتم پیشنهادی درنرم افزار متلب شبیه سازی شده و با روشهای موجودمقایسه شدها ست نتایج حاصل از شبیه سازی نشان میدهد که استفاده ازاین روش موجب بهبودی چشمگیری درمقایسه با روشهای موجود شدها ست که باعث بهبود مصرف انرژی درطول نسلهای متوالی شده است.