سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نسرین علیمردانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه آزاد اسلامی
حسین شکوهمند – دکترا، استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران
کاظم علیمردانی – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، مدرس دانشگاه پیام نور زنجان
سمیه ذاکری ورجوی – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، مدرس دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی و

چکیده:

منظور از محیط متخلخل ماده ای است که شامل زمینه جامد با سوراخ های به هم پیوسته می باشد. بسترهای ناپیوسته از ذرات کوچک، توری های فلزی، شبکه های تشکیل یافته از فو م… به دلیل دارا بودن این ویژگی ها، مشخصه های انتقال حرارتی بسیار خوبی را از یک سو و سبک تر و کم حجم تر شدن مبدل ها را از سوی دیگر فراهم می آورند، کارهای تجربی و عددی روی انتقال حرارت همرفتی اجباری در محیط متخلخل انجام شده است. مشخصه های انتقال حرارت در محیط متخلخل به دلیل نسبت بالای سطح به حجم و خاصیت پره ای و همچنین ایجاد اختلاط و جدایش در لایه مرزی سیال و جامد، با بررسی تغییرات پارامترهای متنوع با توجه به طرز قرارگیری رسانه متخلخل باعث افزایش انتقال حرارت همرفتی اجباری می گردد. بررسی انتقال حرارت با استفاده از انواع محیط متخلخل روی هندسه های مختلف با جریان های تک فازی یا دو فازی و شرایط مرزی متفاوت و اثر پارامترهای متنوع و شناسایی چالش ها و فرصت ها برای تحقیقات آینده است.