سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدمصطفی حسینعلی پور – دانشیار- دانشگاه علم و صنعت
پیام رحیم مشایی – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشگاه علم و صنعت
امیر توحیدی – دانشجوی دکتری- دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

یکی از نکات مهم در طراحی پیل های سوختیPEM استفاده از سیستم های سرمایشی با بازدهی بالا می باشد.علاوه بر این به منظور دستیابی به فرآیند الکتروشیمیایی مناسب باید میدان دما در پیل یکنواخت و در ۸۰ درجه سانتیگراد باشد. در مطالعه حاضر یک نوع کانال برای خنک کاری این نوع پیل های سوختی – محدوده ۹۰ پیشنهاد شده است که دارای موانع مربعی شکل در مسیر جریان می باشد. وجود این موانع باعث آشوبناک شدن جریان می گردد. ابتدا با ردگیری دو ذره کنار هم در جریان، نشان داده شد که هندسه جدید آشوبناک است. سپس برای بررسی عملکرد حرارتی هندسه پیشنهادی، عدد ناسلت برای کانال آشوبناک و کانال ساده مقایسه گردید. نتایج نشان می دهد که متوسط عدد ناسلت در هندسه آشوبناک حدود ۳ برابر کانال ساده می باشد، اگرچه افت فشار نیز حدودا۲/۵ برابر افزایش می یابد. مطالعه حاضر همچنین نشان میدهد که جابجایی آشوبناک باعث ایجاد پروفیل دمایی یکنواخت تر درکانال آشوبناک می گردد