سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فاطمه شاکری – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی کارشناس کنترل مواد غذایی معاونت غذا
سمیه شاکری – کارشناس مهندسی علوم و صنایع غذایی
محمد شاکری – دانشجوی کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی

چکیده:

یکی از محورهای اساسی هر دولت بهبود امنیت غذایی به شمار میرود و بخش کشاورزی نقش مهمی جهت تامین مواد غذایی در کشور و رفع کمبود آن با افزایش تولید محصولات کشاورزی و کاهش ضایعات دارد.افزایش تولید محصولات کشاورزی خودبه عواملی از قبیل منابع در خور اعتماد آب،نهادهای مناسب کشاورزری،روشهای اصولی و منطقی بهره برداری از خاک وابسته است.با توجه به محدودیتهای زمینهای قابل کشت و بویژه محدویت منابع آبی برای افزایش تولید محصولات کشاورزی جهت تامین امنیت غذایی باید بهره وری از عوامل تولید افزایش یابد به این منظور میتوان با الگوی کشت مناسب و اختصاصزمینهای کشاورزی به انواع محصولاتی که کشت انها دارای مزیت نسبی است،ضمن کاهش مصرف آب از منابع موجود استفاده بهینه نمود.مواد اولیه صنایع تبدیلی کشاورزی به دلیل آنکه دارای منشاء بیولوژیکی هستند همواره در معرض فساد وشکنندگی قرار دارند برای حفظ خواص فیزیکی و کیفیت مواد اولیه صنایع تبدیلی باید دقتها و مراقبتهای ویژه ای در جریان حمل و نقل،تخلیه و نگهداری آنها به عمل آید و سرعت خاصی بکار گرفته شود تا از اتلاف و ضایعات محصولات کشاورزی تا حد قابل ملاحظه ای جلوگیری شود.