سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علی اصغر محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد کامپیوتر
جواد محمدی – مدیرفناوری اطلاعات دانشگاه بیام نورمحمودآباد
مرتضی خلیل زاده –
مسلم حسین زاده –

چکیده:

داده کاوی فازی جهت استخراج دانش فازی از داده های زبانی یا کمی بکارمیرود داده کاوی فازی گسترشی از داده کاوی سنتی بوده که منجر به ایجاد دانشی نسبتا با معنا برای بشریت شده است درگذشته الگوریتم واکاوی برای پیدا کردن توابع عضویت مناسب براساس سیستم های کلونی مورچه ها پیشنهاد شده بود که تعیین دقت با استفاده ازبیتهای باینری برای کدگذاری توابع عضویت استفاده می شد دراین مقاله روشی را پیشنهاد می دهیم که از پردازشهای چندسطحی برای بدست آوردن نتایج دقیقتر استفاده میکند بنابرانی یک چارچوب کلونی مورچه چندسطحی طراحی و الگوریتمی ساخت یافته جهت رسیدن به هدف پیشنهاد میگردد روش پیشنهادی ابتدا مشکل واکاوی فازی را به گراف چندمرحله ای تبدیل نموده که هرمسیرنشان دهنده مجموعه ای از توابع عضویت می باشد.