سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

افشین سلاجقه – هیات علمی دانشکده تحصیلات تکمیلی گروه مهندسی کامپیوتردانشگاه آزاد
مهدی عابدینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

جستجو در وب دومین کاربرد بزرگ در اینترنت بعد از دریافت و ارسال نامه های الکترونیکی می باشد.[ ۲]داشتن ابزار مناسب برای جستجوی موثر در وب یکی از مسائل مهم کاربران است.تحقیقات گسترده ای در حوزه بازیابی اطلاعات برای تولید موتورهای یکی از مهمترین قسمتهای موتورهای جستجو و سیستم های بازیابی اطلاعاتی می باشد. Ranking. جستجوی بهتر انجام می پذیرد در حال حاضر دو روش عمده رتبه بندی شامل رتبه بندی مبتنی بر محتوا و رتبه بندی مبتنی بر ساختار وجود دارد. یکی از مهمترین الگوریتم های مبتنی برHyperlink-Induced Topic Search) HITS، link analysisمی باشد.در این مقاله با ارائه تکنیک جدیدی با استفاده از فیلتر بلوم اقدام به افزایش سرعت الگوریتم های رتبه بندی مبتنی بر ساختار لینکLAR) شده است.در این تکنیکبا استفاده از دو نوع فیلتر بلوم گراف وب کوچکشده و سرعت ا لگوریتم افزایشمی یابد