سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

میثم نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد الکترونیک
ابوالقاسم اسدالله راعی – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی محمدفتوحی – استادیار دانشگاه تفرش
بهزاد صالحیان – دانشجویکارشناسی ارشد الکترونیک

چکیده:

الگوریتمهای تطابق استریو به روش برش گراف تابع انرژی ای برای کل تصویر تعریف کرده و سعی دریافتن مینیمم محلی آن به روش برش گراف دارند هزینه محاسباتی این الگوریتم ها متناسب با تعداد کاندیدهای جابجایی مکانی است آنها بطور پیش فرض تمام مقادیر جابجایی مکانی ممکن برای تصویر را به عنوان کاندید مناسبی برای هرپیکسل فرض کرده و به جستجوی بهترین انتخاب بین این کاندیدها می پردازند بههمین دلیل هزینه محاسباتی بالایی دارند هدف اصلی دراین مقاله کاهش این هزینه محاسباتی است بسیاری ازاین جابجایی مکانی ها با یک روش کارآمد و کم هزینه ی محلی قابل حذف می باشند با این کار فضای جستجو محدودتر می شود هزینه ی محاسباتی پایین می اید استفاده از یک فضای جستتجوی کاهش یافته و تغییر و تطبیق گراف برای یک فضا به قسمی که مینیمم کردن انرژی ان منجر به رفتار نزولی تابع انرژی کل تصویر شود و درنتیجه به سمت نقطه مینیمم همگرا شود نوآوری اصلی این مقاله است.