سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صدیقه چیره – گروه کامپیوتر-دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
مهران محسن زاده – گروه کامپپیوتر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز
حر سراج – گروه کامپیوتر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ّآبادان

چکیده:

هدف یک سیستم شخصی سازی وب فراهم کردن اطلاعات دلخواه یا مورد نیاز کاربران بدون درخواست صریح آن ها می باشد.در این راه یک سیستم شخصی سازی وب , میتواند از تکنیک های وب کاوی کاربرد , برای کشف الگوهای رفتاری کاربران وب استفاده کند .از سوی دیگر , بیشتر داده های موجود در وب , ساختنیافته هستند که فقط توسط انسان قابل درک هستند.تلاش وب معنایی ع افزودن حاشیه نویسی مهنایی به اسناد وب , به منظور دسترسی به دانش به جای مواد غیر ساخت یافته و فراهم کردن امکان مدیریت دانش با یک روش خودکار است.در این مقاله , ما از وب معنایی برای بهبود مراحل شخصی سازی وب , بویژه مرحله ی پیش پردازش و ساخت مل کاربر , استفاده میکنیم. ما در اینجا ، ابتدا حاشیه نویسی RDF یک سابت را استخراج کرده و سپس آن را به مجموعه ای از موجودیت های معنایی مانند مفاهیم ، خصوصیات ، و روابط ، نگاشت می کنیم .سپس با استفاده از Wikpedia ، مفاهیم بدست آمده را گسترش می دهیم .نتایج بدست آمده از این روش ، بهبود قابل توجهی را از نظر پارامترهای دقت و یادآوری ، در بردار مفاهیم بدست آمده از یک سایت ، نشان می دهد.