سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی جریان و آلودگی هوا

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرزاد داوردوست – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف
محمداحسان همزه ئی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف
مهدی فتح اله زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش خا ؛ و پی، دانشکده مهندسی دا

چکیده:

وجود آلایندههای شیمیایی ازجمله گازهای سمی NOX در تونلهای شهری و بین شهری ناشی از احتراق سوخت در موتور خودروها باعث افزایش نگرانیهای عمومی در مورد سلامت افراد شده است. بدلیل آنکه مقادیر کم آلایندهNOX در هوا میتواند برای سلامتی افراد مضر میباشد؛ لذا تلاشهای زیادی برای سنجش و کاهش این آلاینده در مناطق شهری بخصوص تونلها انجام شده است. در مقاله پیشرو به ارائه روشی برای بهبود استانداردهای تونلهای شهری ازITAبه/EC2004/54 میپردازد. همچنین به بررسی کاهش آلاینده NOX در تونلهای شهری با استفاده از بتون آغشته شده به مواد نانوفتوکاتالیستیTiO2و بکارگیری لامپهایUV با طول موج زیاد و مرئی روی سطح داخلی تونلها و پارکینگهای شهری پرداخته میشود. در نهایت نشان خواهیم داد که با بکارگیری این سیستمهای نوری میتوان تا ۷۰ درصد آلایندهNOX تولیدی را کاهش داد و مقدارNOXرا به۶-۱۰×۲/۱۶ m3رساند و استاندارد آلایندگی تونل توحید را به/EC2004/54 بهبود داد.