سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد حاج صادقی – مهندسین مشاور شرکت سازه پویا
امیر شاه محمدی –
علیرضا جهانشاهی –

چکیده:

در طی سالهای اخیر موضوع تقویت و بهسازی سازه ها بطور وسیعی در جوامع علمی و مهندسی مطرح گردیده است دراین رابطه با توجه به خواسته ها از یک سو و نوع سازه امکانات و شرایط از سوی دیگر روشهای متنوعی توسط مهندسین به منظور تقویت سازه پیشنهاد می شود در حال حاضر یکی از پرکاربردترین روشهای مقاوم سازی اعضای بتن مسلح استفاده از پلیمرهای مسلح شده با الیاف FRP می باشد دورپیچ کردن ستونهای بتن مسلح غیردایروی با FRP سبب ایجاد محصورشدگی غیریکنواخت مقطع شده که تاثیر آن در مقایسه با محصورشدگی یکنواخت به مراتب کمتر است جهت باز توزیع فشار جانبی ناشی از دورپیچ FRP و رسیدن به محصور شدگی یکنواخت و موثرتر اصلاح سطح مقطع می توند به عنوان راهکاری مناسب در رابطه با ستونهای چهارگوش مطرح شود.