سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جواد رحیمی پورانارکی – دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین نظام آبادی پور –

چکیده:

دراین مقاله روشی برای بهبود آشکارسازی لبه مبتنی برالگوریتم مورچه ارایه شده است درروش پیشنهادی انواع لبه ها در۸ جهت مختلف قرارمیگیرندهرجهت شامل یک مسیر و همسایگان شش گانهی ان است انتخاب هریک از ۸ جهت با استفاده از محاسبه انحراف استانداردهمسایگان درهر جهت و دریک بلوک ۳*۳ انجام می شود انحراف استاندارد به عنوان تابع بینایی الگوریتم مورچه درنظر گرفته شده است روش پیشنهادی دراین مقاله به همراه روش پایه بمنظور آشکارسازی لبه های تصویر برروی تصاویر استانداردپیاده سازی شده است نتایج حاصل نشان دهنده بهبود عملکردروش پیشنهادی نسبت به روش پایه و توانایی بالای ان درآشکارسازی انواع لبه است.