سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای مهندسی کامپیوتر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سارا شهبازیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان گروه کامپیوتر
پرژک جانمحمدی –

چکیده:

گریدمحاسباتی محیطی را برای اجرای موثر کارها با به اشتراک گذاشتن منابع درمحیطهای غیرهمگن فراهم می کند اخیرا ساختارهای فراوانی برای شبکه های محاسباتی توسعه داده شده اند اما اکثر آنها گره های محاسباتی را توسط کابل به هم متصل می کنند با این حال اگربتوانیم تکنولوژی شبکه های بی سیم ابزارها و منابع آن را با شبکه های محاسباتی ادغام کنیم محاسبات شبکه ای به زودی بطور گسترده درزمینه های مختلف جهت ارایه خدمات به افراد زیادی درسراسر دنیا توسعه داده می شوند دراین طرح محیط شبکه های محاسباتی شامل شبکه های محاسباتی بی سیم و شبکه های محاسباتی موبایل می شود که مفاهیم کاربران متحرک و ابزارهای متحرک را وارد شبکه ای محاسباتی کابلی می نماید دوچالش عمده درشبکه های محاسباتی متحرک وجود دارد یکی متحرک بودن منابع و دیگری محدودیت درتوان الکتریکی منابع که منجر به از بین رفتن کارها و کاهش کارایی شبکه های محاسباتی می گردد دراین مقاله به بررسی راهکار موثر برای افزایش تحمل پذیری خطا و بهبود زمان پاسخ کارها درگریدهای متحرک می پردازیم