سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هادی محصل افشار – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
فرح ترکمنی آذر – استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

تبدیل خطی DCT به دلیل سهولت پیاده سازی و قابلیت فشرده سازی مطلوب پایه و اساس بسیاری از کدگذارهای تصویر/ ویدئوی کنونی را تشکیل میدهد دراین مقاله روش جدیدی جهت استخراج الگوی آماری ضرائب ac به کمک واریانس جهت دار مقادیر DC بلوکهای مجاور پیشنهاد شده است از این الگوریتم می توان در بهینه سازی انواع کدگذارهای آنتروپی سود جست ، در پایان یک کدگذار نمونه که براساس الگوریتم پیشنهادی پیاده سازی شده است با کدگذار سنتی JPEG مقایسه شده است.