سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

لیدا فرج پور – دانشجویکارشناسی ارشد دانشگاه یزد
ولی درهمی – استادیار دانشگاه یزد
سیاوش خرسندی – استادیار دانشگاه امیرکبیر
رضا محمدی – دانشجویکارشناسی ارشد

چکیده:

پروتکل مسیریابی DBR یکی از پروتکلهای مطرح در مسیریابی شبکه های حسگر بی سیم سیار در زیرآب است یک چالش عمده دراین پروتکل تعیین زمان انتظار هر نود برای ارسال بسته است دراین مقاله یک سیستم فازی سوجنو مرتبه صفر برای تعیین مدت زمان انتظار پیشنهاد می شود عمق نود و انرژی نود ورودی های سیستم فازی و خروجی آن زمان انتظار نود است پروتکل بهبود یافته با سیستم فازی FDBR نامگذاری می شود جهت ارزیابی روش ارایه شده چندین سناریو در بسته نرم افزاری مختص زیرآب AquaSIM که تحت نرم افزار NS2.30 کار می کند شبیه سازی گردید نتایج حاکی از عملکردبهتر FDBR از لحا ظنرخ تحویل بسته و متوسط تاخیر انتها به انتها نسبت به پروتکل DBR میب اشد.