سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رعنا غزالی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
علی موقررحیم آبادی –

چکیده:

الگوریتم DSR بهترین کارایی را در مقایسه با سایرالگوریتمهای رایج مسیریابی در شبکههای ویژه سیار نظیرTORA ،DSDV ،AODV ارائه میدهد. . با این وجودمواردی وجود دارند که کاراییDSR تحت آن شرایط افت محسوس و قابل ملاحظهای پیدا میکند. از جمله این شرایط میتوان زمانهایی را نام برد که تحرک گرههای شبکه در آن بسیار بالا و در نتیجه احتمال شکستگی پیوند زیاد است. برای بهبود توان عملیاتی و تاخیر ارسال بستهها در این شرایط، ما پیشنهاد ترکیب پروتکلDSR با الگوریتمAnt را داده و هدف از ارائه و بررسی پروتکل Ant-DSR استفاده از الگوریتم هوشمند Ant برای تشخیص و استفاده از مسیرهای کوتاهتر از نظر زمانی است. همچنین بهکارگیری چنین الگوریتمی که یک راه حل چندمسیره ١ برای مسیریابی در شبکههای ویژه سیار فراهم میکند، تحملپذیری در برابر خطا را نیز افزایش خواهد داد و در نتیجه موجب بهبود کارایی شبکه میشود