سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمحمدجواد آزمون – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
سهیلا غلامیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان گروه شیمی

چکیده:

نانوذرات هسته – پوسته (Core-Shell(CS پلی بوتیل آکریلاتPBuA) بهعنوان هسته وپ لی متیل متاآکریلات کو ۲- هیدروکسی اتیل متاآکریلات PMMA-co- 2-HEMA به عنوان پوسته طی دو مرحله پلیمریزاسیون امولسیونی تهیه شدند دراین تحقیق هدف سنتز هسته ی لاستیکی بوتیل آکریلات و پوسته سخت متیل متااکریلات جهت بهبودمقاومت ضربه ی اپوکسیمورد بررسی قرارگرفت دراین کار تحقیقاتی سنتز نانوذرات هسته – پوسته بررسی شده همچنین اثر ساختار شیمیایی پوسته در درصد های وزنی مختلف منومر ۲-HEMA درمقاومت ضربه نمونه های مختلف مورد بررسی قرارگرفت از آزمایشهای میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM و مقاومت ضربه ( Impact Strength جهت شناسایی و بررسی ساختار ذرات و اپوکسی استفاده شد از ذرات لاستیکی هسته پوسته با ساختارهای شیمیایی متفاوت پوسته جهت چقرمه سازی رزین اپوکسی غیراشباع با خاصیت شکنندگی ذاتی استفاده گردید.