سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرانک حسین زاده سلجوقی – دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشکده ریاضی
سمیه سلیمانی هونی – دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشکده ریاضی

چکیده:

از آنجا که تراکم نوعی ناکارایی می باشد دراین مقاله ابتدا تراکم با داده های فازی صحیح را با استفاده از روش مناسب بدست آورده و سپس میزان بهبود در خروجیهای مربوط به واحدهای دارای تراکم با دادههای فازی صحیح بدون کاهش میزان تراکم در ورودیها محاسبه شدها ست دراین مقاله علاوه بر اینکه داده ها صحیح فازی می باشند میزان تراکمنیز صحیح درنظر گرفته شده و مقدار صحیحی برای میزان تراکم در ورودیها بدست می اوریم.