سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جبار غفاری – کارشناس ارشد مهندسی هوافضا
ابوالقاسم مسگرپورطوسی – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا آقایی طوق – دانشجوی دوره دکتری مهندسی هوافضا
مسعود برومند – دانشیار دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

کمپرسورهای گریز از مرکز از سه بخش اصلی القاکن، پروانه و پخش کن تشکیل شده اند پروانه به عنوان قلب کمپرسور مطرح است جریان درون پروانه کاملا آشفته و سطوح گذرگاه ها دارایانحناهای خاصی می باشند مجموع این شرایط موجب پیچیده شدن الگوی جریان درون این پروانه ها می گردد درعین حال وجود پارامترهای هندسی متعدد درپروانه که عملکرد مجموعه ی کمپرسور را تحت تاثیر قرارمیدهد عاملی است برای ارتقای عملکرد کمپرسور که با انجام حداقل تغییرات ممکن منجر به تغییر طراحی نگردد از سوی دیگر با استفاده ازدانش دینامیک سیال محاسبای می توان فرایند های بهبود عملکرد را با صرف کمترین هزینه ها بجای استفاده از بسترهای تست عملکردی مورد ارزیابی قرار داد. شبیه سازی CFD اینگونه از توربوماشین ها به دلیل پیچیدگی های مورد اشاره و جریان آشفته ی درون پروانه خود پیچیده است. دریان کار پروانه ی یک کمپرسور گریز از مرکز که درسامانه ی توربروکمپرسور یک میکروتوربین گاز مورد استفاده واقع شده است با ایجاد تغییرات محدود هندسی بهبود یافته و نتایج بدست آمده از طرحهای بهبود یافته با طرح اولیه مقایسه شده است برای ارزیابی صحت مدلسازی از نتایج تجربی اکارت استفاده شده است.