سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمدحسین نبی زاده بهنمیری – کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی

چکیده:

امروزه مدیریت بحران یک بخش اساسی از مدیریت استراتژیک است قبل ازتعقیب هرگونه اهداف بلندمدت مدیریت بحران برای تضمین ثبات و موفقیت مستمر یک سازمان ضروری است بقا اثربخش و کارامد سازمان درمسیر ایجاد منافع کوتاه و بلندمدت برای صاحبان منافعش نوعا هدفی استراتژیک محسوب می شود از این منظور می توانیم شیوه هایی را که سازمان برای مقابله با بحران ها و لذا تضمین بقای خود درنظر می گیرد بخشی از استراتژی ان سازمان به شمار آوریم امروزه تلاش می شودتا با استفاده از یافته های مدیریت بحران و تلفیق آن با دستاوردهای مدیریت استراتژیک از امواج خطرناک پیش بینی نشده اجتناب کنندمدیریت بحران به منزله یک رشته علمی بطور کلی درحوزه مدیریت استراتژیک قرارگرفته و فرایندی است برای پیش گیری از بحران و یا به حداقل رسانیدن اثرات آن به هنگام وقوع یک بحران و برای انجام این فرایند باید بدترین و ضعیت هار ا برنامه ریزی و سپس روشهایی را برای اداره و حل آن جستجو کرد دراین مقاله ابتدا به تعریف بحرانهای سازمانی می پردازیم سپس مدیریت بحران و انواع مدلهای آن را بررسی کرده و معرفی مدیریت استراتژیک سعی درتجزیه و تحلیل ارتباط میان این دو میکنیم