سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید محمدی – دانشگاه تهران
سیدرسول میرقادری –
مهدی قاسمیه –

چکیده:

درتعدادی از کشورهای آسیایی و به ویژه درایران به دلیل محدودیت های موجود درتهیه مقاطع نورد شده قوطی استفاده ازمقاطع جعبه ای و یا دوبل پروفیل برای ستون درسازه های با سیستم قاب خمشی دردو جهت درحال افزایش است دراین پژوهش با استفاده از ا یده ورق میان گذر جزئیات جدیدی برای اتصال تیر به ستون دوبل I درجهت محور ضعیف ارایه شده و با شبیه سازی کامپیوتری و انجام تحلیل اجزا محدود برروی پنج نمونه رفتارچرخه ای اتصال مورد ارزیابی قرارگرفته است برای اطمینان از صحت نتایج یکی از مدلها مشابه یک نمونه آزمایشگاهی ساخته شد که تطابق قابل قبولی بین شبیه سازی عددی و مطالعه آزمایشگاهی مذکور مشاهده گردید که بررسی ها نشان میدهند که اتصال مذکور ضوابط شکل پذیری ارایه شده درAISC2005 را برای کاربرد درقابهای خمشی متوسط و ویژه براورد می کند.