سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای پژوهشهای نوین در ریاضی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی علی نژاد سارو کلائی – دانشجوی دکترای حسابداری،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
محسن ساویز – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
سیما قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

تحولات سریع در صنایع تولیدی،نظیر رقابت سنگین در بازار های جهانی ،نو آوری های تکنولوژی و پیشرفت سیستم های گامپیوتری منجر به دگرگونی در سیستم های بهایابی شده است.در چنین شرایطی مدیریت منابع محدود به صورت کارا برای تمامی شرکت ها از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است.و حسابداران مدیریت را ناار به ابداع و به کارگیری روش هایی کرده که جوابگوی نیاز های روز شرکت ما باشند.یکی از روش های جدید در این حوضه،روش بهایابی بر مبنای فعالیت است.که مزایای چشمگیری نسبت به روش بهایابی بر مبنای حجم دارد.و لیکن به دلیل آن که داده های سیستم بهایابی بر مبنی فعالیت اغلب براوردی می باشند،این مساله باعث به وجود آمدن شرایط عدم اطمینان یا عدم صحت سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت داده شده است.