مقاله بهایابی از منظر تصمیم گیری (تحلیل تئوریک جهت توسعه دانش حسابداری مدیریت) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت از صفحه ۱۲۳ تا ۱۳۵ منتشر شده است.
نام: بهایابی از منظر تصمیم گیری (تحلیل تئوریک جهت توسعه دانش حسابداری مدیریت)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیستم بهایابی سنتی مبتنی بر حجم
مقاله سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت (ABC)
مقاله حسابداری مصرف منابع (RCA)
مقاله سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت زمان گرا (TDABC)
مقاله سیستم بهایابی تعدیل شده بر مبنای فعالیت (Light ABC)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهنمای رودپشتی فریدون
جناب آقای / سرکار خانم: عرب احمدی علی اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله ابتدا پنج نوع سیستم بهایابی محصول را توصیف می نماییم: سیستم سنتی مبتنی بر حجم، سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت، حسابداری مصرف منابع، سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت زمان گرا و سیستم بهایابی تعدیل شده بر مبنای فعالیت. نقاط اشتراک و افتراق آن ها را برشمرده و به ترویج درک انتقادی و تطبیقی هر یک از آن ها می پردازیم. توضیح می دهیم که چگونه مسائل مربوط به اندازه گیری و سهولت اجرای آن ها، تقاضا برای هر یک را تحت تاثیر قرار می دهد. سپس شرایطی که هر یک از سیستم های فوق برتر می باشد را شناسایی نموده و در نهایت از بینش کسب شده جهت ساخت یک سیستم ترکیبی که تلفیقی از ویژگی های مطلوب هر یک از این رویکردها می باشد، بهره می بریم. نتایج نشان می دهد که در این سیستم، با تجزیه نرخ هر واحد ظرفیت مبتنی بر سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت زمان گرا به بخش مستقیم و غیرمستقیم، از مزایای سیستم حسابداری مصرف منابع نیز بهره مند خواهیم شد و در نتیجه انعطاف پذیری ذاتی در معادلات زمان، قدرت قابل توجهی را برای این سیستم ترکیبی به ارمغان می آورد.