سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

عبدالحمید مدرس – عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاددانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

با توجه به این نکته که مبانی مدیریت کیفیت در حقیقت بیانگر پایه های سیستم مدیریت سازمان بوده و بکارگیری ا ین مبانی شرط لازم برای رقابت سازمان ها در صحنه بین المللی است، شناخت دقیق این مبانی لازمه حرکت بسوی گسترش رقابت پذیری در اقتصاد کشور است. در این مقاله زیربناهای اساسی مورد نیاز برای پیاده سازی موفق مدیریت کیفیت در سازمان مورد تحلیل قرار می گیرد. در این تحقی ق با ارائه مدلی از مدیریت سازمان ، بر پایه دیدگاههای پیشتازان مدیریت کیفیت اجزاء این مدل معرفی گردیده و نقاط افتراق آن ب ا نگرش اقتصادی به سازمان بیان می گردد . بر اساس این مدل ، مدیریت سازمان دارای دو لایه اساسی است که تحت عناوین مبانی تفکر سیستم مدیریت و عو امل حمایت کننده برای پیاده سازی این مبانی معرفی گردیده اند . در این مقاله با تحلیل اجزاء این مدل با بکارگیری مثال هایی از سازمان های موفق در سطح جهانی ، بویژه شرکت های ژاپنی، چگونگی پیاده سازی این عوامل مورد بررسی قرار گرفته است