سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدعلی فیض پور – دانشگاه یزد
حمیدرضا نصیری زاده – دانشگاه یزد
محمدرضا دهقانپور – موسسه آموزش عالی امام جوادع یزد
مهدی امامی میبدی –

چکیده:

بیش ازاشتغال میزان تولید و درپی آن ارزش افزوده ایجاد شده به جای اشتغال ازهرحیث دارای اهمیتی دوچندان است بااین وجود و تقریبا تمامی مطالعات موجود نشان دهنده آن است که بنگاه های کوچک ومتوسط نتوانسته اند همپای سهم خود از تعدادبنگاه ها و نیز اشتغال ایجاد شده درایجاد تولید و ارزش افزوده دارای نقش باشد براین اساس این سوال که دلایل گسستگی مذکور چیست از هرحیث اهمیت یافته و دراین میان سطح تکنولوژی مورد استفاده دربنگاه های کوچک و متوسط نسبت به بنگاه های بزرگ پاسخ بخشی از سوال فوق است براین اساس این مقاله می کوشد تا تمایزات سطح تکنولوژی را برتمایزات سطح تولید و ارزش افزوده نسبت به سهم اشتغال و تعدادبنگاه دربنگاه های کوچک و متوسط صنایع تولیدی ایران را مورد بررسی و کنکاش قرار دهد بنگاه های کوچک و متوسط صنایع تولیدی برحسب سطح تکنولوژی و براساس سهم نیروی کارماهر ازکل شاغلان تولیدی به سه گروه صنایع باتکنولوژی برتر متوسط وپ ایین تقسیم میشوند