سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی ارتقای توان داخلی با رویکرد رفع موانع تولید در شرایط تحریم

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

رضا رستمی – شرکت ایزایران، کارشناس ارشد توسعه کیفیت و بهره وری

چکیده:

سازمان ها، برای دستیابی به استراتژیهای خود، پروژه های مختلفی را مدیریت و اجرا می کنند. میزان موفقیت این پروژه ها، انعکاس دهنده میزان موفقیت سازمان در دستیابی به اهداف خود می باشد. بنابراین سازمانها، به دنبال روش هایی برای بهبود عملکرد و موفقیت پروژه های خود هستند. اولین گام در چرخه بهبود مستمر پروژه ها، ارزیابی آنها بر اساس یک استاندارد شناخته شده است تا شکاف میان وضع موجود و وضع مطلوب مشخص شود. در گام بهد، فرصتهای بهبود شناسایی و اجرا می شوند. در سطح دنیا، مدل ها و روش های متنوعی برای ارزیابی پروژه ها و سازمان ه ای پروژه محور وجود دارد. یکی از این استانداردها استاندارد بلوغ سازمانی مدیریت پروژه OPM3 می باشد. این استاندارد با استفاده از راهکارهای برتر استخراج شده و مبتنی بر استاندارد PMBOK به ارزیابی بلوغ مدیریت پروژه در سازمان اقدام می نماید. تا نقاط ضعفت و قوت شرکت شناسایی و در فاز طراحی و پیاده سازی مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله سعی شده است، روشی عملی جهت پیاده سازی استاندارد مدیریت پروژه در سطح سازمان طراحی و ارائه گردد. این کار با مشخص کردن شاخصه های ارزیابی راهکارهای برتر ارائه شده در استاندارد بلوغ سازمانی، دسته بندی آنها در چرخه بهبود ا ستاندارد سازی، اندازه گیری، کنترل و بهبود و طراحی فرم امتیاز دهی با الهم از روش تعالی مدیریت کیفیت انجام یم گردد. با اجرای این ارزیابی میزان بلوغ مدیریت پروژه در کلیه حوزه های نه گانه مدیریت پروژه و همچنین میزان بلوغ چرخه بهبود سازمانی اندازه گیری شده و مقدمه را جهت معرفی پروژه های بهبود مبتنی بر راهکارهای برتر ارزیابی شده فراهم می نماید.