سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مریم لشنی زادگان – دانشگاه الزهرا- دانشکده علوم پایه
مینا جمشید بیگی – دانشگاه الزهرا- دانشکده علوم پایه

چکیده:

ساختارسلول واحد کمپلکسچهار دندانه ای باز شیف نامتقارن نیکل بوسیله بلورنگاری اشعه ایکستعیین شد. کمپلکس چهار دندانه ای باز شیف نیکل در سیستم اورتورومبیک متبلور می شودو گروه فضایی آن ۲۱۲۱۲۱ p می باشد ابعادومشخصات سلول واحد شبکه بلور آن به شرح زیر می باشد (فرمول در متن اصلی مقاله) دادهای بلورنگاری نشان می دهد که ساختار کمپلکس فوق به صورت مربع مسطح واپیچیده می باشد.