مقاله بلاغت مقابله ای و بررسی فرا گفتمان در انشاهای توصیفی فارسی زبانان و فارسی آموزان عرب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در پژوهش نامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان از صفحه ۷۹ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: بلاغت مقابله ای و بررسی فرا گفتمان در انشاهای توصیفی فارسی زبانان و فارسی آموزان عرب
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بلاغت مقابله ای
مقاله فراگفتمان
مقاله گذاره ها
مقاله معناهای رمزگونه
مقاله فراگفتمان تعاملی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پهلوان نژاد محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: علی نژاد بتول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسی های گوناگون در زمینه مهارت نوشتن در زبان دوم نشانگر ضعف زبان آموزان در این مهارت است. زبان آموزان با وجود دانستن دستور و لغات از نوشتن انواع مختلف متون عاجز هستند. بررسی در زمینه بلاغت مقابله ای می تواند به زبان آموزان و مدرسان زبان دوم برای حل این مشکل اساسی کمک کند. همچنین فراگفتمان که از اصول و الگوهای بلاغی به شمار می رود و سبک های بلاغی نویسنده را نشان می دهد، نقش مهمی در پیشرفت و بهبود مهارت نوشتن ایفا می کند. این تحقیق سعی دارد با استفاده از مدل هایلند (۲۰۰۴)، به بررسی نوع و بسامد فراگفتمان در ۸۰ انشای توصیفی نوشته شده توسط فارسی زبانان و فارسی آموزان عرب بپردازد و مشخص کند که هر گروه، از کدام نوع گفتمان با چه بسامدی استفاده می کند. نتایج حاصل نشان داد که این دو گروه در انشاهای توصیفی خود از همه انواع فراگفتمان های تبادلی و تعاملی (به جز نقش نماهای درون متنی) استفاده کرده اند. فارسی زبانان به ترتیب از گذاره ها، نقش نماهای نگرشی، معناهای رمزگونه، تقویت کننده ها و خودبیانی ها بیشترین استفاده را کرده اند و این در حالی است که گذاره ها، تقویت کننده ها، نقش نماهای نگرشی، خودبیانی ها و معناهای رمزگونه به ترتیب بیشترین کاربرد را در انشاهای توصیفی فارسی آموزان عرب دارند. همچنین نتایج حاصل، حاکی از آن است که تنوع انواع مختلف فراگفتمان در انشاهای توصیفی فارسی زبانان بیشتر است. از این رو، انشاهای توصیفی آنان منسجم تر، زیباتر و جذاب تر است و قابلیت درک و تاثیرگذاری آنان به دلیل استفاده از انواع مختلف فراگفتمان بالاتر است.