مقاله بکارگیری رویکرد تصمیم گیری چند معیاره فازی برای انتخاب روش آنالیز ریسک در صنایع فرآیندی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۸۹ در نشریه مهندسی صنایع (دانشکده فنی دانشگاه تهران) از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: بکارگیری رویکرد تصمیم گیری چند معیاره فازی برای انتخاب روش آنالیز ریسک در صنایع فرآیندی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صنایع فرایندی
مقاله TOPSIS
مقاله چند معیاره
مقاله آنالیز ریسک
مقاله فازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آق داغی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی پور وحید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روشهای بسیاری جهت انجام آنالیز ریسک در صنایع فرآیندی وجود دارد و تلاش هایی نیز جهت مقایسه این روش ها با یکدیگر صورت گرفته است. اما متفاوت بودن مشخصات و عملکرد هر یک از این روشها، فرایند تصمیم گیری برای انتخاب روش مناسب را با دشواریهایی مواجه کرده است. این مقاله با بکارگیری یک مدل تصمیم گیری چند معیاره فازی، به بهبود فرایند تصمیم گیری در مساله انتخاب روش آنالیز ریسک در صنایع فرایندی می پردازد. ایجاد مدل تصمیم گیری در محیط فازی این امکان را برای تصمیم گیرندگان فراهم می آورد تا بتوانند با سهولت بیشتری در خصوص ارزیابی گزینه ها و تعیین اهمیت معیارهای تصمیم گیری اظهار نظر نمایند. مقاله از روش تصمیم گیری TOPSIS فازی جهت مدل کردن مساله انتخاب روش آنالیز ریسک در صنایع فرایندی استفاده نموده و برای ارزیابی نتایج حاصل از مدل پیشنهادی، یک نمونه مساله در دنیای واقعی را حل و نتایج آن ارایه می کند.