سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پیام معمارباشی – دانش آموخته کارشناسی ارشد بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز
فاطمه شیدایی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

کمبود گسترده و افزایش آلودگی منابع آب همراه با افزایش سریع تقاضای به طیف وسیعی از بحران در سراسر جهان منجر شده است با توجه به جریان، روند جمعیتی و پیش بینی رشد در آینده ، تخمین زده شده است که بیش از۵۰٪ از جمعیت جهان تا سال ۲۰۲۵ از کمبود آب رنج خواهند برد. اخیرا در بسیاری از نقاط دنیا تکنیک های بهره وری از منابع آب غیرمتعارف بهبود یافته است و کشور‌های مواجه با چالش کم آبی با استفاده از منابع آب غیر متعارف تا حدی موفق به کاهش کمبود آب شده‌اند. این منابع آبی از طریق نمک زدایی از آب دریا و آب های زیرزمینی بسیار شور، جمع آوری آب باران و استفاده از منابع آب های حاشیه ای با کیفیت همانند فاضلاب، آب زهکشی کشاورزی برای آبیاری قابل دسترسی است. روش مطالعه بصورت کتابخانه‌ای و تلاشی جهت بررسی ادبیات و مسائل مرتبط با استفاده از منابع آب غیر متعارف و فرصت های دستیابی به امنیت غذایی می باشد.