مقاله بسط مفهوم محله با آناتومی مفهوم اجتماع که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مطالعات جامعه شناسی از صفحه ۸۹ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: بسط مفهوم محله با آناتومی مفهوم اجتماع
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آناتومی
مقاله مفهوم محله
مقاله مفهوم اجتماع
مقاله فضامندی
مقاله گروه اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبداله زاده طرف اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: بهزادفر مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: نقی زاده محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این نوشتار تبیین نظری مفهوم محله با نگاهی جامعه شناختی و بر اساس آناتومی مفهوم اجتماع است. محله به عنوان یکی از عناصر اصلی شکل دهنده به شهرها، نیاز به تبیین نظری معین و مدون دارد. هریک از علوم مرتبط با مقوله شهر، از جمله مدیریت، جامعه شناسی، مردم شناسی، سیاست، برنامه ریزی، معماری، تلاش در توصیف و تبیین این مفهوم به کمک مبانی نظری مرتبط با علم خود داشته اند. این نوشتار سعی دارد تا مفهوم محله را به وسیله آناتومی مفهوم اجتماع بسط دهد. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. ابتدا تلاش شد با بررسی متون، نظریه ها در خصوص مفهوم اجتماع توصیف شود، سپس تحت استدلال انتقادی در خصوص آن ها، «فضامندی» به عنوان ظرف و «گروه اجتماعی» به عنوان محتوا، دو شاخه آمیخته اصلی در خصوص آناتومی مفهوم اجتماع شناسایی و فرمول بندی شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که آناتومی مفهوم اجتماع در شاخه آمیختگی «فضامندی» با ویژگی های حد و مرز ومرکز، و در شاخه آمیختگی «گروه اجتماعی» با ویژگی های وجه اشتراک، ارتباط همراه با کنش متقابل، احساس تعلق و سازماندهی، در مفهوم محله دارای مصادیق عینی است و در نتیجه می توان مفهوم محله را به کمک آناتومی مفهوم اجتماع بسط داد.