سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

روح اله رضایی ارشد – گروه خاکشناسی، دانشگاه شهیدچمران اهواز
غلامعباس صیاد – گروه خاکشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
امین تیمانی – گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

اندازه گیری مستقیم ویژگی های هیدرولیکی خاک وقت گیر و پر هزینه بوده و تا حدی به علت غیر همگن بودن خاک و خطاهای آزمایشگاهی غیر قابل اعتماد است. در عوض ویژگی های هیدرولیکی می تواند از جایگزینی داده هایی مثل بافت خاک، جرم مخصوص ظاهری و ۰۰۰ با استفاده از توابع انتقالی بدست آید. این مقاله توابع انتقالی شبکه عصبی برای پیش بینی نفوذ پذیری تجمعی و شدت نفوذ نهایی خاک با استفاده از خصوصیات زود یافت خاک را بررسی می کند. اهداف اصلی این تحقیق شامل ۱- تعیین بهترین ترکیب ورودی ها در پیش بینی این پارامتر های نفوذ ۲- ارزیابی کارایی نسبی مدل های مختلف شبکه عصبی ( MLP و RBF) و مقایسه آنها با روش رگرسیون میباشد. نتایج این تحقیق نشان داد که روش رگرسیون کارایی بهتر نسبت به شبکه های عصبی مصنوعی دارد.