سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

الهه راهدار – دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی صنایع غذایی
وحید حکیم زاده – عضو هیئت علمی صنایع غذایی دانشگاه آزاد قوچان

چکیده:

بسته بندی هوشمند با استفاده از فناوری نانو به عنوان روشیجدید برای بسته بندی مواد غذایی عرضه شده است بسته بندیهای هوشمند می توانند خود را نسبت به تغییرات محیطی مثل دما و رطوبت هماهنگ کنند و درصورت آلوده بودن بسته می توانند به مصرف کننده هشدار دهند یکی از کاربردهای سیستمهای بسته بندی هوشمند تغییر ساختار ترکیبات مختلف درجهت بهبود کارایی موادب سته بندی و افزایش کیفیت بافت مواد غذایی در سطح مولکولی است مزایای سیستم بسته بندی هوشمند شام لافزایش عمر مفید ماده غذایی افزایش کیفیت و ایمنی مواد غذایی استفاده کمتر ازچربی افزایش جذب مواد مغذی بهبود بسته بندی قابلیت ردیابی و ایمنی محصولات غذایی جهت پخش مواد غذایی و همچنین کنترل شرایط داخلی و خارجی بسته بندی درسطح بازاریابی می باشد دراین مقاله مروری ابتدا برای درک بهتر سیستم بسته بندی هوشمند مواد هوشمند و ترکیبات مرتبط را معرفی می کند تا بدانیم سیستم بسته بندی هوشمند چگونه عمل می کند درنهایت نمونه هایی از مواد غذایی بسته بندی شده توسط این سیستم ها بیان گردیده است.