سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

متین خسروی –
پیمان اریایی –

چکیده:

بسته بندی هوشمند اولین بار در ژاپن در سال ۱۹۷۰ و در اواسط دهه ۱۹۹۰ د راروپا و امریکا موردتوجه قرار گرفت بسته بندی هوشمند وجود منحصر به فردی است که ارتباطی پویا میان محصول غذایی و محیط به وجودمی اورد و برترویج طول عمر با کیفیت نگهداری برای مدت طولان متمرکز می باشد بسته بندی هوشمند می تواند در سیستم به عنوان حامل داده عمل کند و اطلاعاتی را در باره تاریخ تولید و محدودیت حیاتی ارائه دهد اصولا چارچوب بسته بندی هوشمندب ا کاربرد کار HACCP تطابق یافته است این سیستم داده ها را از سنسورهای چندگانه ترکیب و اطلاعات مربوط به اوضاع و محیط غذا را ارائه می دهد یکی از روشهای جدیدی که در مورد بسته بندی هوشمند وجود دارد تکنولوژی نانو در بسته بندی می باشد که این مواد قادرند خواص مطلوب غذا را افزایش دهد و یا برخی خواص مطلوب را ایجاد کنند همچنین باعث کاهش خطرات بهداشتی و مانع رهاسازی مواد نامطلوب به درون غذا شوند.