سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرنازسادات سیادتی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

چکیده:

کیفیت مواد غذایی به لحاظ فساد پذیری در چرخه ی بسته بندی و توزیع بسیار تغییر پذیر بوده و اغلب با افت همراه است و از بارزترین این محصولات ماهی وابزیان هستند که از فسادپذیری بیشترین برخوردار بوده و لزوم حفظ کیفیت در چرخه تولید تا عرضه را طلب می کنند و صرفا تاریخ انقضای روی بسته بندی این قبیل محصولات نمی تواند متضمن حفظ کیفیت و سلامت محصول عرضه شده باشد فلذا پایش کیفیت در حین بسته بندی حمل و نقل انبارداری تا توزیع امری ضروری است که می تواند اطلاعات کافی و مهمی را برای تعیین بهتر کیفیت محصول و کنترل تا زنجیره توزیع برای همه از جمله مصرف کننده فراهم نماید این پایش با بسته بندی هوشمند انجام می گیرد بسته بندی فعال سیستم بسته بندی است که شرایط ماده بسته بندی شده را طی shelf life پایش می کند بسته بندی هوشمند شامل سنسورهای داخلی و خارجی برای پایش شرایط خارجی مانند دمان وزمان و ترکیبات درونی غذا مانند مواد فرار است که می تواند وضعیت کیفی غذا رااز زمان تولید تا توزیع و مصرف نشان دهد.