سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ابوالفضل رضاطلب – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
نازنین سپهری –
مجید پیله وران –

چکیده:

یکی از مشکلات بسته بندی مواد غذایی ایجاد شکاف درپلیمر بسته بندی تحت عوامل مختلف مانند گرما و نور و تنشهای مکانیکی است سیستم طبیعی درموجودات زنده دارد که آسیب های مختلف را بهبود میدهد که می توان با توجه به آن بسته بندی های خود ترمیم شونده ساخت مکانیک کلی ترمیم با استفاده از مواد مهاجر دربسته بندی که از طریق واکنشهای شیمیایی یا فیزیکی ایجاد بانددرمحل شکاف های پلیمر کرده و سبب ترمیم محل آسیب می شود دراین مطالعه به بررسی روشهای تولید بسته بندی خود ترمیم شونده می پردازیم