سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدیه مرادپور – دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلا
سحر صباحی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی علوم و صنایع غذایی،

چکیده:

بسته بندی در صنایع غذایی موجب افزایش عمر ماندگاری مواد از طریق ممانعت از رشد میکروارگانیسم ها ، جلوگیری از تغییرات نامطلوب و کاهش کیفیت به دلیل تبادل گازها ، آروما ، رطوبت و بهبود ظاهر فراورده می گردد. فناوری نانو به تکنیک طراحی، توصیف، تولید و کاربرد ساختار و ابزار سیستم ها در مقیاس نانو اطلاق میشود. بیو نانو تکنولوژی به عنوان یکپارچگی بین تکنولوژی و نانوتکنولوژی برای توسعه بیوسنتیکها و تکنولوژی زیست محیطی برای سنتز مواد نانو پدید آمده است. علم نانو تکنولوژی یکی از دانش های نوین و روش های جدیدی است که برای ایجاد تحول و نوآوری در صنعت بسته بندی مد نظر قرار گرفته است. فناوری نانو طراحان را قادر می سازد تا ساختار عناصر بسته بندی را در مقیاس مولکولی تغییر دهند و به آن مشخصه های مطلوبی ببخشد. هدف استفاده از دانش نانوبهبود کیفیت و کارایی مواد بسته بندی، آگاه ساختن مصرف کننده از پارگی ها و سوراخ های کوچک و ترمیم آن با توجه به شرایط محیطی مانند: تغییرات دما و رطوبت و در نتیجه اطمینان از امنیت غذایی می باشد در این تحقیق، نقش استفاده از نانو در بسته بندی مواد غذایی را مورد بررسی قرار داده و همجنین به شناسایی انواع نانو کامپوزیت ها و نانو ذرات وکاربرد انها می پردازیم و در پایان با معرفی نانو حسگرها به منظور تشخیصمیکروارگانیسم های مختلف در بسته بندی های مواد غذایی بحث را به اتمام می رسانیم.